11/05/2019 - District 4 Round Two vs Tumwater - Alan Moditz